B e l i   i n f o r m a c e

Další informace z historie a kultury o městečku Beli s téměř 4000 let starou historii.  Více čtěte níže...

článek  .

H i s t o r i e   a   k u l t u r a   v   B e l i

Beli je jednou z nejstarších osad na Cres, které kdysi hrály významnou roli v minulosti. Osídlení organizované jako acropolis, Beli leží na 130 m vysokém kopci nad východní pobřeží severní části ostrova, na místě prehistorické horské pevnosti. Dnes jsou typické přímořské vesnice, bohaté na kulturní a historické památky. Spomeňme aspoň niektoré: farní kostel s apsidou půlkruhovou se starším románským kostelem, ve kterém je několik hodnotných Glagolských nápisů, také románský kostel sv. Marie s muzejními sbírkami, gotický jedno-loďový kostel svatého Antonína se nachází ve měském hřbitově, prehistorické stáje u vchodu do města a římský most přes kaňon. Kámen čele krále Abel třeba také spomenout. Obyvatelé Beli byly činní v zemědělství, rybolovu a chovu dobytka.

Dnes Beli s jeho krásné oblázkovými plážemi a dobře chráněným přístavem se stal turistickým místem, jehož ekonomika se opírá o turistiku a táboření. Vzhledem k tomu, že krásné lesy Tramontane jsou ve sousedství, Beli se stává stále více populární jako Výchozím bodem pro dlouhé procházky v přírodě.

ECO CENTER "caput Insulae", což je organizace, která se zavazuje programem zachování přírodních pokladů, původních hodnot a kulturního a historického dědictví, Cres, operuje právě v Beli. Ve snaze usnadnit návštěvníkům dozvědění se více o dědictví Tramontanu, vytvorřili síť eko-vzdělávací cesty, fungující jako jediná výstava "Historie a umění v přírodě".

Stálá expozice "Biodiverzita souostroví Cres a Lošinj" je ke zobrazení také v prostorách centra. Možná budete chtít použít jako výchozí bod pro podobné výstavy v okolní přírodě také předkres, najdete je v centru. V centru se také provádí program integrální ochranou griffonských supů. O těch se ještě na našich stránkách dočtete.

článek  .